Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui

Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui

Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui

 

Renginio pavadinimas: Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui (kodas  211000997)

Renginio tipas: Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo pogramą

Dalyviai: Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai

Renginio data: 2021 m. vasario 4 d.–balandžio 23 d.

Vieta: I modulis – nuotoliniu budu, II, III, IV – Vilnius

Mokestis: 70 eur

Registracija vyksta iki 2021 m. vasario 1 d. 

Papildoma informacija: Rasa Sagaitienė, (8 5) 276 6551, rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojus, organizuojančius renginius mokyklose ir už jos ribų, rengiančius vasaros poilsio stovyklas, žygius, išvykas ir pan., dalyvauti 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui“ (kodas  211000997).

Organizuoti renginius mokyklose, o ypač už jos ribų (pvz., vasaros poilsio stovyklas, žygius, išvykas ir pan.), yra nelengva užduotis ir didelė atsakomybė. Ant vadovo pečių gula ne tik darnios organizatorių komandos subūrimas, tikslingo turinio, veiklos programos sukūrimas, lėšų suplanavimas, bet ir pareiga užtikrinti visų renginio dalyvių saugumą, sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas.

Nuoseklus keturių modulių ciklas suteiks žinių ir įgūdžių, reikalingų organizuoti renginius, užtikrinti dalyvių saugumą. Kiekvieno modulio trukmė – 10 ak. val., iš kurių po 2 ak. val. bus skirta savarankiškiems darbams.

Lektoriai:

Vydas Verbilis – asociacijos „Vedlys“ būrio vadas, instruktorius, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, daugiau informacijos: https://verbilis.lt/.

Nerijus Miginis – neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos mokymų vadovas, neformaliojo ugdymo asociacijos narys, edukologijos, švietimo politikos ir administravimo magistras. Lektorius veda seminarus vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms Lietuvoje ir užsienyje.

I modulis „Renginių organizavimo ypatumai. Reglamentuojantys dokumentai. Renginio planas“

Du nuotoliniai 4 ak. val. susitikimai, naudojant ZOOM platformą.

2021 m. vasario 4 d. 15:00 val.

2021 m. vasario 5 d. 15:00 val.

Modulį veda lektorius Vydas Verbilis.

 • Susipažinimas su naujausiais dokumentais, reglamentuojančiais renginių ir išvykų organizavimą;
 • Pasirengimo renginiams (stovykloms, žygiams ir kt.) algoritmas;
 • Renginio planas:
 • komandos būrimas ir darbų pasiskirstymas;
 • stovyklų ir renginių programos rengimas;
 • rėmėjų paieška, reklama, prizų, suvenyrų parinkimas;
 • stovyklos biudžeto formavimas.

II modulis  „Renginio organizavimo aprašo paruošimas“

Du nuotoliniai 4 ak. val. susitikimai, naudojant ZOOM platformą.

2021 m. vasario 25 d. 15:00 val.

2021 m. vasario 26 d. 15:00 val.

Modulį veda lektorius Vydas Verbilis.

 • Turizmo ir renginių aprašo sudarymas įstaigoje ir jo keitimas.
 • Aprašo sudedamosios dalys:
 • bendrosios nuostatos;
 • bendrieji reikalavimai stovykloms ir turizmo renginiams;
 • stovyklų organizavimo ir vykdymo tvarka;
 • reikalavimai stovyklų organizavimui;
 • dienos stovyklos, mobilios (iškylos), ekskursijos, žygio organizavimas;
 • stovyklų ir turizmo renginių teisinė atsakomybė;
 • incidento pranešimas;
 • situacijos pranešimas.

III modulis „Neformaliojo ugdymo metodų taikymas renginiuose“

Organizuojamas kontaktiniu būdu 2021 m. kovo 26 d. 10 val., LMNŠC adresu Žirmūnų g. 1 B, Vilnius. Esant nepalankioms su COVID-19 susijusioms aplinkybėms, seminaras bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Seminaro metu supažindinsime su grupės dinamikos procesais, neformaliojo ugdymo metodologiniais principais, paauglystės amžiaus tarpsnio psichologija. Dalyviai mokysis planuoti, vesti refleksijas, bus aptartos galimos rizikos ir iššūkiai stovyklų metu.

Modulį veda lektorius Nerijus Miginis.

IV modulis ,,Rizikos įvertinimo planas renginiams už mokyklos ribų“

Organizuojamas kontaktiniu būdu 2021 m. balandžio 23 d. 10 val., LMNŠC adresu Žirmūnų g. 1 B, Vilnius. Esant nepalankioms su COVID-19 susijusioms aplinkybėms, seminaras bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Modulį veda lektorius Vydas Verbilis

 • Rizikos vertinimo planas;
 • Bendrųjų ir tikslinių instrukcijų paruošimas;
 • Instruktavimo metodai;
 • Vaikų tėvų (globėjų) sutikimas dalyvauti renginyje;
 • Pirmosios pagalbos suteikimas;
 • Veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui;
 • Atsakomybių pasiskirstymas.

Programos dalyviams bus išduotas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Dalyvio mokestis 70 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:

LT76 7044 0600 0102 9937

AB SEB bankas, b. k. 70440

Įm. kodas  302848387

PVM kodas LT100007095119

Mokėjimo paskirtis – už 40 val. seminarą „Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui“.

 Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vasario 3 d. užsiregistravusiems dalyviams, kurių įstaigos bus padariusios išankstinį pavedimą arba atsiuntusios direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ iki vasario 2 d.

Dokumentus siųsti el. p. rasa.sagaitiene@lmnsc.lt.

PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus programai.

Būtina išankstinė dalyvių registracija.

Dalyvių skaičius ribotas.

Dėkojame už atsakingą registraciją.

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rasą Sagaitienę el. p. rasa.sagaitiene@lmnsc.lt, tel. 868697218.

 

Programą paruošė:
Vydas Verbilis ( I; II; IV moduliai),
Nerijus Miginis (III modulis)